تیرچه

شهر : تهران

تیرچه بامشاد
تولید کننده تیرچه استاندارد با بارکد 10 رقمی کالا (قابل پیگیری از اداره استاندارد و نظام مهندسی)
تهیه شده از ورق st37اصفهان با جوش co2 زیر نظر مهنس عمران
وتیرچه بتنی با میلگرد اصفهان و نقطه جوش و بتن رده C20 طبق نشریه 543 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

#تیرچه_تیرچه_فلزی_تیرچه_بتنی

×