مقاوم سازی با تیرچه بدون جوش

معاون مرکز رشد پارک علم و فناوری گلستان از ساخت دستگاهی برای تولید تیرچه خبر داد و گفت: این دستگاه بدون ایجاد جوش تیرچه های یکپارچه برای مقاوم سازی سازه ها تولید میکند. آیدانی افزود: تیرچه و بلوک یکی از انواع سقف های متداول بتنی است که در بسیاری از پروژه ها و ساختمان های با کاربری متفاوت استفاده میشود. با توجه به اهمیت تیرچه در سبک سازی سازه ها دستخوش تغییرات و نو آوریهای فراوانی شده است و در این راستا محققان پارک علم و فناوری گلستان پروژه تحقیقاتی را اجرایی کردند. معاون مرکز رشد پارک علم و فناوری گلستان با اشاره به دستاورد جدید این مرکز تحقیقاتی، گفت: پژوهشگران این مرکز تحقیقاتی دستگاهی را برای تولید تیرچه ها تولید کردند که در صنعت ساختمان سازی به کار میرود. وی در این باره توضیح داد: در حال حاضر تیرچه های ساختمانی که تولید میشوند دارای اتصالات جوشی هستند که احتمال شکستگی جوش اتصالات تحت فشار همواره وجود دارد. در این راستا محققان این مرکز رشد دستگاهی را تولید کردند که بدون ایجاد جوش تیرچه های ساختمانی را تولید میکنند. آیدانی افز ایش مقاومت تیرچه ها را از جمله مزایای این نوع تیرچه ها نام برد و خاطر نشان کرد: در صورت ایجاد فشار بر روی سازه به دلیل نداشتن اتصالات جوشی، احتمال شکستگی در آن کاهش یافته که این موجب افزایش مقاومت سازه خواهد شد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 164فهرست مطالب شماره 164
×