طراحی و تولید تیرچه فلزی کامپوزیتی

تیرچه فلزی کامپوزیتی خودنگهدارنده از نوع غیرایستا طراحی و تولید شد. مجری این طرح و عضو بنیاد نخبگان استان اصفهان کاربرد این تیرچه را برای پوشش سقف ساختمان دانست و گفت: در این طرح با استفاده از روش قالبی بلوک های یونولیت حذف شده است . موسوی جد، مدت طراحی و ساخت این تیرچه ها را یک سال و هزینه آن را 500 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: ماده اصلی طراحی این تیرچه های فلزی از جنس فولاد است. وی سرعت عمل بیشتر در اجرای اندود گچ و خاک ، افزایش سه برابر مقاومت در برابر زلزله و کاهش 35 درصدی هزینه را از مهم ترین ویژگیهای این تیرچه فلزی کامپوزیتی در مقایسه با تیرچه های معمولی برشمرد. مجری طرح، سبکی وزن و مصرف کم آهن را از ویژگیهای غیر ایستا بودن این طرح برشمرد و گفت : وزن این تیرچه حدود یک ونیم تا سه کیلوگرم کمتر از نمونه های قبلی است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 167فهرست مطالب شماره 167
×