بست اتصال MC4

شهر : تهران

بست اتصال MC4
امروزه به جای استفاده از وال پست یا میلگرد بستر از بست های مکانیکی یا بست های اتصالات سیپورکس برای اتصالات استفاده می شود.
جهت جلوگیری از ریختن مصالح داخل منطقه اتصال و جهت درز انقطاع از بست اتصال MC4 می شود که نصب آسانی دارد.

#لوازم_و_ابزارآلات_کار

×