هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انجمن صنفی کـــارفرمــــایی LSF ایران

سيستم قابهاي سبک فولادي سرد نوردشده که در کشور ما به اختصار LSF

(‌Light Steel Frame‌)

ناميده ميشود، فنآوري نويني است که در سالهاي اخير با استقبال خوبي از سوي کارفرمايان و مشاوران روبه رو شدهاست. توليد صنعتي، وزن سبک، تطابق با شرايط اقليمي کشور، انعطاف پذيري مناسب سازه در نقشههاي مختلف معماري، نداشتن آوار کشنده و رفتار مناسب در برابر زلزله، استفاده از مصالح توليد داخل، سرعت بالاي احداث و قابليت بازيافت مصالح ازجمله مزاياي رقابتي سازههاي LSF است. با توجه به همين قابليتها، پروژههاي مختلفي در اقصي نقاط کشور با استفاده از سازههاي LSF طراحي و اجرا شده و استفاده از آن نيز روزبه روز افزايش مييابد.

طبيعي است در چنين شرايطي ايجاد بستري براي همفکري و همراهي شرکتي فعال در اين عرصه از فن آوري ساختمان ضروري بوده و لازم است تا مسائل کلان و صنفي اين گروه از طريق مناسب پيگيري گردد.

انجمن صنفي کارفرمايي LSF ايران با اين هدف و به عنوان يک انجمن صنفي کاملا مستقل و غيردولتي از سال 1389 تشکيل شده و تاکنون پنج دوره مجمع عمومي ساليانه و دو نوبت انتخابات اعضاي هيئت مديره و بازرسان خود را نيز برگزار نمودهاست.

اين انجمن طي مدت کوتاه فعاليت خود ارتباط بسيار مناسب و ضابطه مندي با مراجع ذي ربط در صنف ساختمان ازجمله وزارت راه و شهرسازي، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، نظام مهندسي ساختمان کشور، شهرداري تهران، معاونت عمراني استانداريهاي کشور، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و تعداد ديگري از مراکز تصميم گيري و تحقيقاتي برقرار نمودهاست. پيرو اين ارتباطات در راستاي نشان دادن پتانسيل سيستم قاب فولادي سبک (‌L‌. S‌. F‌) در طراحي و اجرا، اقدام به ساخت ساختمان پرديس اداري مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در قالب مدير طرح نمودهاست. مشخصات اين ساختمان در راستاي نشان دادن پتانسيل اين سيستم به شرح ذيل ميباشد:

1) ارتفاع 6/3 متر در طبقات

2) معماري منحصربه فرد و پلکاني

3) داشتن نماي منحني شکل

4) رعايت سيستم ساختمانهاي پايدار

5) استفاده از سيستم روف گاردن

6) طراحي بخش ورودي به ارتفاع 6/6 متر

در حال حاضر اين انجمن به عنوان تنها مرجع ثبت شده و صلاحيت دار کشور در زمينه LSF‌، مرجع استعلام کارفرمايان مختلفي است کهدرصدد دعوت پيمانکاران و مشاوران ذيصلاح براي مناقصات مختلف با سازه LSF مي باشند.