اخبار ساختمان ، مطالب و مقالات ساختمانی

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

شاید موضوع محل قرارگیری پارکینگ ها برای خودروهای هر واحد مسکونی موضوع جدیدی نباشد اما گاهی این موضوع نه چندان جدید مالکان واحدها را به جدال با یکدیگر وا میدارد اینکه هر مالک پارکینگی را که بهتر است از آن خود میداند یا برداشتن پارکینگ بهتر را منوط به قدیمیتر بودن مالکیت هر واحد مسکونی میدانند.

سازندگان در تله ناآگاهی حقوقی

سازندگان در تله ناآگاهی حقوقی

کافی است وارد راهرو های دادگاه ها شوید تا شاهد حضور متعدد مهندسان و مجریان ساختمانی نام آشنا و بعضا مالکانی باشید که دستبند بر دست در انتظار نوبت رسیدگی به پرونده خود نشسته اند .

برخورد با همسایه قانون شکن

برخورد با همسایه قانون شکن

خارج شدن خانه ها از فضایی که وسعت آن امروزه برای نسل جدید کمتر در تخیل میگنجد و تبدیل شدن آن به خانه هایی در ابعاد کوچکتر مدلی از زندگی را در خانه هایی به نام آپارتمان به وجود آورده است، مدلی که زندگی در آن برخلاف زندگی در خانه های حیاط دار و بزرگ، تابع قواعد و قانون خاص خودش است.

شرایط عمومی پیمان EPC

شرایط عمومی پیمان EPC

شرایط عمومی، بخش دیگری از پیمان EPC را تشکیل میدهد. پس از موافقت نامه و پیوست ها، شرایط عمومی با هفتاد و هفت ماده در دفترچه پیمان EPC درج شده است.

حق رفت وآمد از پارکینگ

حق رفت وآمد از پارکینگ

در معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ و انباری از اجزای جداییناپذیر یک واحد آپارتمان به حساب میآیند اما در موارد زیادی با توافق طرف معامله یا تخلف فروشنده، این حق به خریدار داده نمی شود که آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.

. . . . 1 2 . . . .
×