رقابت آسمانخراش های چوبی

آسمانخراش های چوبی برای کسب جایزه دو میلیون دلاری سازمان کشاورزی آمریکا با هدف کاهش گازهای گلخانه ای به رقابت میپردازند.این ساختمان ها باید از پنل های چوبی فوق محکمی استفاده کنند که میتوان از آن ها برای ساخت مسکن اضطراری و پناهگاه ها نیز بهره برد.روش های جدید میتوانند چوب را به مواد ساختمانی با مقاومت کششی بیشتر از فولاد و مقاومت بیشتر از بتن در برابر فشرده سازی تبدل کند. بتن در زمان تولید، نزدیک اندازه وزن خود، دیاکسیدکربن تولید میکند، در حالی که چوب در زمان رشد خود کربن را از جو میگیرد.سازمان کشاورزی آمریکا مدعی است یک ساختمان چهار طبقه ساخته شده از الوار انبوه میتواند گازهای گلخانه ای را به اندازه حذف سالانه 500 خودرو از جاده کاهش دهد.نخستین پروژه در این زمینه چند سال پیش و زمانی معرفی شد که مایکل گرین، معمار کانادایی، ساخت سازه های 20 طبقه ای و 60 متری را پیشنهاد داد که از پنل های الوار مقطع ساخته شده باشند.در این میان، تکمیل اخیر یک دفتر هشت طبقه چوبی در اتریش و یک بلوک مسکونی 9 طبقه در لندن به منزله تحقق سریع ساخت آسمانخراش های چوبی است.بسیاری از کشورها ارتفاع بیشینه ساختمان های چوبی را محدود کرده اند و این میزان در روسیه چهار طبقه، در کانادا شش طبقه و در آمریکا و چین نیز پنج طبقه گزارش شده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 182فهرست مطالب شماره 182
×