پیوند الوارهای چوبی در فضای خانه

این خانه کوچک یک طبقه با یک بهارخواب در زمینی به عرض 5 متر در شهر ملبورن واقع شده است.هدف از بازسازی خانه، خلق فضای نشیمن و یک نهارخوری تازه بوده است. ناگزیر آشپزخانه و سرویس بهداشتی قدیمی جابه جا شدند تا نفوذ نور طبیعی به نشیمن و اتاق خواب اصلی تقویت گردد.دو اتاق خواب در سمت شرق خانه در مکان سابق خود نوسازی شدند. الزامات مهم از سوی کارفرما ساده بود و تنها احتیاج خاص وی یافتن مکانی برای سه پرده دیوارکوب (ملیله دوزی) بود که مادرش برایشان دوخته بود.مسئول طراحی از این پیشنهاد استقبال نمود و به جست و جو در سنت ملیله دوزی و تکنیک های آن پرداخت و ایده به کار بردن همان طرح ملیله دوزی مادر در طراحی کل خانه جدید به ذهنش خطور کرد و آن را با کارفرما در میان گذاشت و نهایتاً این طرح مورد موافقت واقع شد
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 181فهرست مطالب شماره 181
×