پژوهشگران بتنی جدید می سازند

پژوهشگران مشغول ساخت ترکیبی از بتن سبز هستند که با بتون معمولی فرق دارد و تاثیر کمتری بر روی محیط زیست میگذارد. پژوهشگران در دانشگاه «سالرنو» در ایتالیا مشغول ساخت ترکیبی از بتن هستند که با بتن معمولی فرق دارد. به ترکیب این بتون علاوه بر سیمان، آب و سنگدانه، الیاف صنعتی قابل بازیافت نیز اضافه شده و به این ترتیب بتنی پایدارتر به وجود آمده است. «انزو مارتینلی» مهندس عمران در دانشگاه «سالرنوی ایتالیا» و مسئول هماهنگ کننده این پروژه گفت: میخواهیم بدانیم چگونه میتوانیم مقدار الیاف های صنعتی را که در ترکیب بتون استفاده میشود، کم کرده و آن را با الیاف صنعتی قابل بازیافت جایگزین کنیم. وی ادامه داد: همچنین میخواهیم بدانیم چه میزان الیاف قابل بازیافت میتوانیم به ترکیب بتن اضافه کنیم و همان کیفیت و انعطاف پذیری را حفظ کنیم. بتن که به صورت آزمایشی با مواد قابل بازیافت ساخته شده است، سپس در معرض آزمایش های سخت مکانیکی قرار میگیرد. پژوهشگران برای آنکه بدانند بتن تحت شرایط حاد چه عکس العملی دارد، آن را خم و فشرده میکنند یا میشکافند. «آنتونیو کاگیانو» مهندس عمران در دانشگاه بوینوس آیروس گفت: کم کم متوجه میشویم که مشکل اصلی الیاف صنعتیِ بازیافتی، شکل هندسی آنها به دلیل اینکه این الیاف در کارهای دیگر استفاده شده، میباشد. وی افزود: شکل هندسیالیاف صنعتی هموار و صاف و منظم نیست بنابراین وقتی با سیمان مخلوط شان کنیم، توزیع آنها در شکلِ نهاییِ مخلوط نامنظم میشود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 162فهرست مطالب شماره 162
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×