ساخت سازه های بتنی ضدزلزله

پژوهشگران هسته تحقیقاتی دانشکده عمران مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به فناوری «تأمین شکل پذیری سازه های بتنی مقاوم در برابر زلزله با کاهش مصرف میلگردهای فولادی» دست یافتند. دکتر علی خیرالدین و دکتر محمدکاظم شربتدار از اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان و دکتر علی همتی، دانشجوی دکتری سازه دانشگاه سمنان، پژوهشگران هسته تحقیقاتی این پروژه هستند. پژوهشگران سمنانی در این پروژه از الیاف پلیپروپیلن (PP) که در داخل کشور تولیدشده و قیمت آن در مقایسه با سایر انواع الیاف نیز پایین تر است، برای ساخت بتن کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) که دارای شکل پذیری زیاد بوده و میتواند جایگزین بتن معمولی در تیرها و قاب های بتنی در ساختمان های مقاوم در برابر زلزله شود، استفاده کردند.از این مصالح توانمند میتوان برای کنترل عرض ترک در سازه های بتن مسلح، جایگزینی در سازه های بتن مسلح مستعد انهدام در نقاطی با آرماتور گذاری فشرده و ترمیم و تقویت سازه های بتنی استفاده کرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 160فهرست مطالب شماره 160
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×