ساخت بتن از پوست تخمه

مطالعات دانشمندان نشان میدهد میتوان از پوسته تخمه آفتابگردان که اغلب به عنوان یک ماده اتلافی به آن نگاه میشود، برای ساخت بتن استفاده کرد. پوسته تخمه آفتابگردان منبع پایدار تراکم است و ادعا میشود که بتن حاصل، طی گرم شدن پس از انجماد، در مقابل ترک مقاوم تر است. محققان مدعیاند که با تراکمات بالاتر پوسته تخمه، میتوان از بتن فقط برای استفاده به عنوان یک ماده عایق نگریست.تراکم پایین تر منجر به تولید بتن سبک میشود که میتوان از آن برای اهداف ساخت وساز استفاده کرد، گرچه دانشمندان توصیه میکنند که این امر باید به ساختمان های کشاورزی که دارای یک طبقه هستند، محدود شود.همچنین میتوان از پوسته تخمه آفتابگردان با ارزش کالریک بالا، برای استفاده در سوخت زیست توده بهره برد. این تحقیق توسط بوراک سیسمان و ارهان گزر از دانشگاه نامیک کمال ترکیه انجام شد و در International Journal of Environment and Waste Management انتشار یافت.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 158فهرست مطالب شماره 158
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×