مراسم هفته ایمنی در راه آهن

مدل جامع ارزیابی ایمنی در راه آهن نداریم

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به راه اندازی سیستم کنترل اتوماتیک (ATC) در کل ایستگاه های کشور، گفت: مدل جامعی برای ارزیابی ایمنی در مناطق مختلف راه آهن نداریم.

مدل-جامع-ارزیابی-ایمنی-در-راه-آهن-نداریم
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به راه اندازی سیستم کنترل اتوماتیک (ATC) در کل ایستگاه های کشور، گفت: مدل جامعی برای ارزیابی ایمنی در مناطق مختلف راه آهن نداریم. به گزارش پیام ساختمان، محسن پورسیدآقایی در مراسم هفته ایمنی در راه آهن با اشاره این که بخش زیادی از سیستم ATC خط آهن بافق- بندرعباس تا پایان امسال به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: سال آینده سیستم کنترل اتوماتیک در کل ایستگاه های راه آهن کشو رراه اندازی می شود. وی با اشاره به این که بخش مهمی از ایمنی مربوط به فرهنگ است، تصریح کرد: در ایران ما ریسک پذیر هستیم و خیلی محافظه کار نیستیم، در گزینش ها باید سعی کنیم افراد محافظه کار استخدام شوند. به عنوان مثال لکوموتیوران جسور و شجاع اصلا خوب نیست چون امکان ریسک دارد و راننده لکوموتیو نباید چنین روحیه ای داشته باشد. وی با بیان این که با پول های هزینه شده برای ساخت چند تقاطع غیرهمسط در راه آهن می توانستیم 100 گذرگاه همسطح هوشمند بسازیم، افزود: شاخص های ایمنی در راه اهن کامل نیست و باید به مُدلی دست یابیم که جامع نگر بوده و تمام ابعاد را شامل شود. وی با تاکید بر این که مُدل جامعی برای ارزیابی ایمنی در مناطق مختلف راه آهن نداریم، گفت: امیدواریم با اقداماتی که در زمینه تعیین نواحی اول، دوم و سوم با شاخص های موجود انجام می شود سال آینده مدل کامل تر شود. معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان یادآور شد: معادل 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی در تصادفات از دست می رود.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×