میلگرد و تیرآهن

در روزهای پایانی ماه اول فصل پاییز قیمت هیچیک از نهاده های تولید محصولات فولادی که عمده ترین آنها سنگ آهن، گاز، برق و هزینه های نیروی انسانی است کاهش نیافته که منجر به کاهش قیمت تمام شده محصولات فولادی گردد بلکه از آنجا که انرژی مصرفی در واحدهای احیای مستقیم که بیش از سه چهارم فولاد کشور را تولید میکنند به دلیل فصل سرما محدودشده است، هزینه های تولید نیز افزایشیافته و ازاین رو نباید در بازار آهن آلات و محصولات فولادی انتظار کاهش قیمت داشت.از آنجا که شرکت های تولیدکننده فولاد با حاشیه سود پایینی کار میکنند و تولیدکنندگان کوچک تر به دلیل هزینه های بالای تولید در آستانه زیان قرار دارند ، به منظور جلوگیری از توقف تولید الزاماً باید قیمت محصولات فولادی افزایش یابد.این در حالی است که سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، زمزمه افزایش قیمت سنگ آهن به دلیل اخذ بهره مالکانه در این مقطع را ضربه مهلک به صنعت فولاد کشور میداند و معتقد است که مسئولان در دولت و مجلس این موضوع را باید با تدبیر مدیریت کنند تا صنعت فولاد بتواند به مسیر تولید و توسعه ادامه دهد. در حال حاضر تولیدکنندگان آهن آلات در این رکود حکم فرما در بازار چشمشان به این است که سال آینده با توجه به رونق در ساخت وساز وضعیت فروش و معامله در بازار آهن رونق بگیرد. زیرا تنها در این صورت است که بازار تکان میخورد.لازم به یادآوری است؛ از آنجایی که در بهار و تابستان حداقل مصرف آهن آلات را داشته ایم پیش بینیهای کارشناسان حاکی از این است که در پاییز و زمستان رونقی در فروش تیرآهن و میلگرد اتفاق نخواهد افتاد.در مقطع فعلی تیرآهن 12 ذوب آهن تحویل تهران شاخه ای 2410000 ریال در بازار خریدوفروش میشود، میلگرد هم در حال حاضر کیلویی 1400 تومان است. شرکت ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد A2 و A3 را نسبت به هفته گذشته بین 10 تا 20 تومان در هر کیلو کاهش داد. اما شرکت پارس آرمان میلگرد A3 سایز 8 و10را با افزایش قیمت محدودی (10 تا 15 تومان ) در این هفته عرضه کرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 226فهرست مطالب شماره 226
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×