menu

ثبت آگهی رایگان

پایان فعالیت صنف آهن سازان

رئیس اتحادیه آهن سازان تهران با اشاره به اینکه صنف متبوعش هیچ گونه آهنی تولید نمی کند، بیان کرد: تداخل صنفی و وجود افراد بدون جواز کسب مشکل اعضا و عدم ورود نسل جدید به این صنف مشکل اتحادیه آهن سازان به حساب می آید. حبیب الله بشارتی اظهار کرد: تداخل قانونی در اصناف وجود ندارد اما خدمات پس از فروش و فروش قطعات کولر، آبگرمکن و بخاری توسط واحدهای صنفی دیگر مانند الکتریکیها صورت میگیرد. وی ادامه داد: سازندگان کانال کولر، دریچه تنظیم هوا، تعمیرکاران کولر، بخاری، آبگرمکن، تولید کنندگان قاب های مهتابی، سطل و بشکه های آهنی زیر مجموعه اتحادیه آهن سازان محسوب میشوند. بشارتی تاکید کرد: طی یک دهه گذشته اعضای این صنف از 1300 نفر به 720 نفر کاهش یافته و شغل خود را به فروشندگی فرش ماشینی تغییر داده اند به گونه ای که مرکز اصلی این صنف در بازار تهران در پی این تغییر شغل به مرکز اصلی فروشندگان فرش ماشینی تبدیل شده است. وی افزود: احتمال می رود فعالیت اعضای اتحادیه آهن سازان تا چند سال آینده به طور کل تعطیل شود و افراد دوره گرد و بدون جواز کسب جایگزین آنها خواهند شد که مطمئنا مشکلاتی برای مشتریان در پی دارد. بشارتی خاطرنشان کرد: پیشنهادات عملی در رابطه با سروسامان دادن افراد دوره گرد به مسئولین امر ارائه شده که تا به امروز همکاری و پاسخی از سوی آنها دریافت نشده است. تقلب بسیار توسط افراد دوره گرد وی تصریح کرد: در این راهکار خواسته شده است افراد دوره گرد خود را به اتحادیه معرفی کرده تا زیر نظر و همراه یکی از اعضای اتحادیه مشغول به فعالیت باشند. از سوی دیگر از شهرداری خواسته شده اجازه فعالیت در ساختمان های در حال ساخت به افراد دارای جواز کسب داده شود. رئیس اتحادیه آهن سازان تهران یادآور شد: در ظاهر هزینه استفاده از نیروی بدون جواز کسب ارزان تر است اما این خلاف واقعیت است زیرا بارها دیده شده سازندگان بدون مجوز مواد اولیه مازاد را در چاه یا کنال کولر مخفی می کنند تا پول بیشتری از مشتری دریافت کنند. افزایش مالیات در پی افزایش کیفیت تولید بشارتی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی بدون محاسبه دقیق از مودیان مالیاتی، مبالغی را دریافت میکند، بیان کرد: سازمان امور مالیاتی با توجه به این که جذب کارگر فصلی و مقطعی ایجاد اشتغال کرده، برای صاحب شغل افزایش مالیات درنظر می گیرند، از سوی دیگر اگر فردی در راستای افزایش کیفیت تولید از دستگاه های به روز و بیشتری استفاده کند باید مالیات بیشتری پرداخت کند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 190فهرست مطالب شماره 190
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×