سایه بحران روی سر معادن سنگ آهن

سال گذشته بود که فولادیها از عدم تحقق برنامه های دولت در رسیدن به برنامه چشم انداز 1404 خبر دادند و رسماً وضعیت سنگ آهنیها و عدم تولید مناسب سنگ آهن را موردتوجه خاص قرار دادند. چندی بعد کرباسیان، معاون وزیر بحث های مطرح شده را رد و اعلام کرد وضعیت سنگ آهنیها به بدیای که توصیف میشود، نیست و با برنامه ریزیهای به عمل آمده قطعاً تولیدات افزایشیافته و حال وروز سنگ آهنیها و به فراخور آن فولادیها خوش خواهد شد. در کنار این موضوعات بحث اخذ عوارض دولتی از معادن یکی دیگر از مشکلاتی بود که به خوبی صدای اعتراض معدن کاران را بلند کرد بااین حال، دولت و مجلس از بحث اخذ عوارض معادن کوتاه نیامد و این عوارض وضع شد. حال بعد از گذشت چند ماه از آن روزها، هنوز نه حال فولادیها خوش شده است و نه معدنیها. اما کار به جایی کشیده که انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران رسماً وارد میدان شده و در نامه ای سرگشاده وصف حال کسب وکار سنگ آهن کشور را ترسیم کرده است: گویا این انجمن قصد دارد به جای برگزاری نشست های مختلف بررسی وضعیت این بار از قدرت قلم برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 207فهرست مطالب شماره 207
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×