قیمت انواع تیرآهن در 12 شهریور 93

به علت وجود رکود در ساخت وساز کشور همچنان تقاضا برای گروه فلزات ساختمانی از جمله آهن بسیار کم است این موضوع باعث شده است از ابتدای سال 93 نه تنها قیمت ها افزایشی نداشته باشد بلکه با اندک کاهشی نیز روبه روشوند

قیمت-انواع-تیرآهن-در-12-شهریور-93
به علت وجود رکود در ساخت وساز کشور همچنان تقاضا برای گروه فلزات ساختمانی از جمله آهن بسیار کم است این موضوع باعث شده است از ابتدای سال 93 نه تنها قیمت ها افزایشی نداشته باشد بلکه با اندک کاهشی نیز روبه روشوند جداول زیر قیمت انواع تیر آهن در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است تیرآهن 12 محصول وزن / کیلوگرم نوع کارخانه قیمت به تومان تیرآهن 12 ترک 90 شاخه ترک 280,000 تیرآهن 12 ترک 122 شاخه ترک 300,000 تیرآهن 14 محصول وزن / کیلوگرم نوع کارخانه قیمت به تومان تیرآهن 14 اصفهان 155 شاخه اصفهان 284,000 تیرآهن 14 اهواز/کرمانشاه 133 شاخه اهواز/کرمانشاه 270,000 تیرآهن 14 یزد/کرمانشاه 140 شاخه یزد / کرمانشاه 268,000 تیرآهن 16 محصول وزن / کیلوگرم نوع کارخانه قیمت به تومان تیرآهن 16 اصفهان 190 شاخه اصفهان 343,000 تیرآهن 16 اهواز 180 شاخه اهواز 326,000 تیرآهن 18 محصول وزن / کیلوگرم نوع کارخانه قیمت به تومان تیرآهن 18 اصفهان 228 شاخه اصفهان 411,000 تیرآهن 18 اهواز 225 شاخه اهواز 405,000 تیرآهن 18 ترک 215 شاخه ترک 395,000 تیرآهن 20 محصول وزن / کیلوگرم نوع کارخانه قیمت به تومان تیر آهن 20 اصفهان 270 شاخه اصفهان 605,000 تیرآهن 20 روس/کره 265 شاخه روس/کره 570,000 تیرآهن 20 آرین/طوس 262 شاخه آرین/طوس 510,000 تیرآهن 20 چین 245 شاخه چین 460,000 تیرآهن 22 محصول وزن / کیلوگرم نوع کارخانه قیمت به تومان تیرآهن 22 اصفهان 310 شاخه اصفهان 710,000 تیرآهن 22 ترک 305 شاخه ترک 665,000 تیرآهن 22 چین 285 شاخه چین 620,000 تیرآهن 22 کره 305 شاخه کره 660,000 تیرآهن 24 محصول وزن / کیلوگرم نوع کارخانه قیمت به تومان تیر آهن 24 اصفهان 370 شاخه اصفهان 805,000 تیرآهن 24 کره 365 شاخه کره 775,000 تیرآهن 24 چین 335 شاخه چین 700,000 تیرآهن 24 طوس 365 شاخه طوس 705,000 تیرآهن 27 محصول وزن / کیلوگرم نوع کارخانه قیمت به تومان تیرآهن 27 اصفهان 430 شاخه اصفهان 955,000 تیرآهن 27 ترک 425 شاخه ترک 930,000 تیرآهن 27 طوس 415 شاخه طوس 925,000 تیراهن 30 محصول وزن / کیلوگرم نوع کارخانه قیمت به تومان تیر آهن 30 اصفهان 515 شاخه اصفهان 1,270,000 تیر آهن 30 ترک 515 شاخه ترک 1,230,000
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×