قیمت انواع میلگرد در 12 شهریور 93

در حال حاضر قیمت میلگرد در کف بازار تهران نوسان آنچنانی ندارد .و قیمت تمام کارخانه ها تقریبا نزدیک به هم اعلام می شود جداول زیر قیمت انواع میلگرد در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است

قیمت-انواع-میلگرد-در-12-شهریور-93
در حال حاضر قیمت میلگرد در کف بازار تهران نوسان آنچنانی ندارد .و قیمت تمام کارخانه ها تقریبا نزدیک به هم اعلام می شود جداول زیر قیمت انواع میلگرد در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است میلگرد 8 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 6 1,887 شاخه قزوین/ آریا ذوب میلگرد 8 - A2 میلگرد 10 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 7.5 1,832 شاخه قزوین / البرز / ابهر / ثناء میلگرد 10 - A2 میلگرد 12 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 11 1,832 شاخه قزوین / تاکستان / سمنان / ثناء میلگرد 12 - A2 11 1,835 شاخه ایرانی میلگرد 12 - A3 میلگرد 14 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 15 1,853 شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 14 - A3 15 1,825 شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 14 - A3 میلگرد 16 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 19 1,850 شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 16 - A3 19 1,810 شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 16 - A3 میلگرد 18 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 24 1,850 شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 18 - A3 24 1,810 شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 18 - A3 میلگرد 20 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 30 1,850 شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 20 - A3 30 1,805 شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 20 - A3 میلگرد 22 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 36 1,850 شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 22 - A3 36 1,810 شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 22 - A3 میلگرد 25 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 47 1,853 شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 25 - A3 47 1,825 شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 25 - A3 میلگرد 28 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 56 1,853 شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز میلگرد 28 - A3 56 1,825 شاخه امیرکبیر / زاگرس میلگرد 28 - A3 میلگرد 32 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 75 1,853 شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز میلگرد 32 - A3 75 1,825 شاخه امیرکبیر / زاگرس میلگرد 32 - A3 میلگرد 6.5 وزن / کیلوگرم قیمت به تومان نوع کارخانه محصول 4.5 2,000 کلاف روس / نطنز / ملایر / چین میلگرد 6.5 ساده
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×