menu

ثبت آگهی رایگان

پکیج فن دار چگونه باید نصب شود ؟

پکیج یکی از وسایل گازسوز است که امکان تأمین آب گرم مصرفی و گرمایش مستقل آپارتمان را دارد . یکی از انواع پکیج گازسوز که امکان تأمین هوای لازم برای احتراق را با مکش هوا و تخلیه محصولات احتراق را با دهش آن ها به خارج فضای نصب انجام می دهد از نوع گروه C لوازم گازسوز اصطلاحاً به نام پکیج فن دار معروف شده است. در این وسایل از یک نوع دودکش دوجداره استفاده می شود که از یکی هوای احتراق مکش و از جداره دیگر محصول احتراق به بیرون دهش می شود. اگر دهانه این دودکش دوجداره روی نمای ساختمان قرارگیری هوای احتراق از کناره نما دریافت و محصول احتراق تا حدود سه متری نما به بیرون پرتاب می گردد. لذا ضمن عدم اختلاط هوای تازه و محصول احتراق عملاً محصول احتراق حریم مقرر برای بازشوها و ورودی های هوای ساختمان که در مبحث 17 مقررات ملی ساختمان ( دهانه دودکش با دریچه های تأمین هوا سه متر حداقل فاصله داشته باشد) اعلام شده را رعایت می کند. با توجه به اینکه محفظه احتراق این وسایل کاملاً بسته است و می تواند هیچ گونه تبادل هوایی با فضای نصب نداشته باشد از این وسایل برای ساختمان درزبند معمولی با فضای محدود و یا ساختمان درز هوابند به راحتی بدون در نظر گرفتن دریچه های تأمین هوا برای آن ها استفاده نمود. یکی از مهم ترین اشتباهات رایج مهندسان و نصابان این است که وسایل مذکور این قابلیت رادارند که ورودی هوای تازه را در سیستم دودکش دوجداره بسته و ضمن باز کردن ورودی هوای احتراق آن ها فقط محصول احتراق را از طریق دودکش تک جداره به خارج فضا منتقل نمایند. در این حالت پکیج مذکور از گروه C به حالت گروه B1 تغییر ماهیت خواهد داد . این وسایل هوای احتراق را از داخل فضا دریافت می کنند و محصول احتراق را با دهش به بیرون فضا منتقل می کنند. به عبارتی محفظه احتراق آن ها باز است. برای این حالت باید دقت داشت که اگر هدف طراحی برای نصب دستگاه در ساختمان های درزبند معمولی با فضای محدود و یا درز هوابند است در این سیستم بایستی تأمین هوای احتراق با ایجاد بازشو برای دریافت هوای تازه انجام شود. ضمناً در این حالت ساختمان که فاقد دودکش است فقط محصول احتراق به بیرون نمای ساختمان تخلیه خواهد شد. عموماً در اجرا دیده شده که به جای تخلیه محصول احتراق به محفظه روی نما آن را به درون دودکش داخل ساختمان متصل می کنند . در این حالت باید دودکش فوق سایر 150 میلی متر را داشته باشد. اصولاً این استدلال که سیستم فن دارد و می توان آن را درون دودکش سایز پایین برای تخلیه محصول احتراق وارد نمود کاملاً اشتباه است . زیرا این نوع دستگاه عملاً فقط چند متر قدرت پرتاب دود را به فضای بازدارد و این پرتاب در درون دودکش قایم ساختمان کارایی ندارد. بنابراین با توجه به موارد فوق اگر هدف تأمین هوا از خارج توسط دستگاهی با محفظه احتراق باز و با دودکش استاندارد باشد استفاده از پکیج معمولی که در گروه B2 قرار می گیرد صحیح خواهد بود. زیرا در این وضعیت پکیج فن دار ضمن قیمت بالاتر دارای صدا در محوطه نصب به واصله کارکرد فن آن است. شرایط نصب پکیج فن دار که از لابه لای ابلاغ های متعدد دفتر مقررات ملی ساختمان جمع آوری گشته ، در ذیل آمده است : 1- محل استقرار دهانه دریافت هوا و تخلیه محصول احتراق روی نما به سمت دیوار باد غالب نباشد. 2- تجهیزات لازم برای نصب ازجمله دودکش دوجداره مربوط به تولیدکننده اصلی باشد. 3- وسایل گازسوز مذکور دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه و شهرسازی باشند. 4- پس از نصب بر اساس طراحی انجام شده دستگاه رؤیت شود. 5- شماره سریال دستگاه و نوع و مدل آن در برگ تأییدیه درج گردد. برای اطمینان از عدم جابجایی دستگاه بعد از نصب می توانید روی برگ گارانتی اعلام نمایید که نصاب با دودکش دوجداره نصب نماید و سپس مهر و امضا کنید.موارد فوق در ابتدای شروع عملیات اجرایی به صورت مکتوب به مجری و کارفرما ابلاغ و صورت جلسه شود.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 275

فهرست مطالب شماره 275

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×