پکیج؛ تهدیدی برای کودکان

پزشکان به تازگی دریافته اند که وجود برخی وسایل گرمایشی همچون پکیج در ساختمان سبب ایجاد آلودگی هایی می شود که حیات کودکان و سالمندان را به خطر می اندازد. به گزارش خبرنگار بین الملل پیام ساختمان، این تحقیق که از سوی پزشکان یک مرکز درمانی در آلمان صورت گرفته است، نشان داد با نصب پکیج در داخل ساختمان ها، رطوبت هوا در اطراف آن و در داخل ساختمان به مقدار زیادی کاهش یابد و این خشکی هوا برای همه افراد و به ویژه کودکان و سالمندان ضرر دارد و به دستگاه تنفسی آنها آسیب می رساند. همچنین ازآنجایی که عموما کودکان و سالمندان بیشتر از افراد دیگر در داخل ساختمان حضور دارند، این آسیب بیشتر خواهد بود و در طولانی مدت خود را نشان می دهد. کودکان نیاز بیشتری به اکسیژن دارند و چون استفاده از پکیج در محیط منزل باعث کم شدن اکسیژن در فضای داخلی آپارتمان می شود، به خصوص برای کودکانی که مشکل تنفسی و آسم دارند، مشکل ایجاد می شود و ریه هایشان آسیب بیشتری می بیند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 243فهرست مطالب شماره 243
×