تولید بتن های سازگار با محیط زیست در دستور کار

وقتی تولید بتن و تولید سیمان را با یکدیگر در اثری که بر افزایش گازهای گلخانه ای دارند مقایسه می کنیم، می بینیم با توجه به مصرف بالای انرژی در تولید فولاد، استفاده از بتن به صرفه تر و برای محیط زیست مناسب تر است. محمد شکرچی زاده با اشاره به تعهد ایران برای کاهش گازهای گلخانه ای در اجلاس پاریس تا سال 2025 و چگونگی استفاده از سیمان و بهره برداری از آن بر اساس آنکه گفته می شود در افزایش گازهای گلخانه ای موثر است، گفت: عمده بخش بتن که تولید گازهای گلخانه ای می کند سیمان است که تقریبا هم وزن سیمان گازهای گلخانه ای ایجاد می شود. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به مقایسه تولید گازهای گلخانه ای در تولید و بهره برداری از بتن و فولاد با یکدیگر گفت: وقتی تولید بتن و تولید سیمان را با یکدیگر در اثری که بر افزایش گازهای گلخانه ای دارند مقایسه می کنیم، می بینیم با توجه به مصرف بالای انر ژی در تولید فولاد، استفاده از بتن به صرفه تر و برای محیط زیست مناسب تر است. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ما اگرچه در نظر داریم که باید عمر مفید و دوام را مورد توجه قرار دهیم اما بر این نکته نیز تاکید داریم بتنی را تولید کنیم و در اجرا مورد استفاده قرار دهیم که متناسب با شرایط محیطی باشد. شکرچی زاده گفت: بررسی ها نشان می دهد سازه هایی که ساختارش متفاوت با بتن است به دلیل مصرف بالای انرژی در تولید گازهای گلخانه ای نقش زیادی دارند و مراحل تولید بتن نسبت به دیگر سازه ها دوستداری و سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد. شکرچی زاده گفت: ما در حاشیه های شمال خلیج فارس مشکل خوردگی را سازه های بتنی را داریم. همچنین در نقاطی از کشور مشکلات یخبندان، در مناطقی از کشور مشکلات و بحث حملات سولفاته و در پالایشگاه ها نیز حملات اسیدی وجود دارد و با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی مختلف در کشور استفاده از بتن های متناسب با شرایط محیطی با توجه به عمر مفید باید مورد نظر مهندسان باشد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 263فهرست مطالب شماره 263
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×