خانه های خاص بتنی

سال هاست که در ساخت وساز شهری و پروژه های عمرانی مصالح مختلف بتنی یا فلزی دیده می شود. در این میان نوآوری و خلاقیت معماران و طراحان نه تنها فرم و شکل خاصی به سازه ها می دهد بلکه وجه تمایزی برای الگوبرداری و ایده پردازی است. پیام ساختمان نمونه های زیبایی از سازه های بتنی در دنیا را که معماری خاصی دارند به شما معرفی می کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 260فهرست مطالب شماره 260
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×