نقش مهم الیاف در بتن

کد مطلب: 2194مزایا و نقش مهم الیاف در بتن الیافی باعث شده که موردعلاقه اکثر مهندسین و طراحان قرار گیرد که مهم ترین ویژگی های ساختاری این نوع بتن به اختصار بیان می شود :• مقاومت استاتیکیالیاف بتن ، مقاومت خمشی نخستین ترک بتن الیافی را تا چندین برابر مقاومت نخستین ترک بتن معمولی افزایش می دهد . اضافه کردن الیاف به بتن علاوه بر اینکه ازنظر افزایش مقاومت های استاتیکی بتن مؤثر است ، در ایزوتروپی و همگنی جسم بتن نیز تأثیر بسزایی دارد . تأثیر الیاف در مقاومت استاتیکی بتن شامل مقاومت خمشی، فشاری، برشی و شکافتگی است .• مقاومت خمشیخاصیت مهم بتن الیافی مقاومت خمشی زیاد و مقاومت در مقابل ترک خوردگی است که این خاصیت راه حل مناسبی برای کاهش خاصیت تردی و شکنندگی بتن خالص است .• مقاومت برشیالیاف بتن می تواند جایگزین میلگردهای حرارتی در سقف های بتنی شود ، بدون اینکه در ظرفیت نهائی برشی، کاهشی به وجود آید . الیاف علاوه بر اینکه مقاومت برشی بتن را افزایش می دهد ، سقف های بتن آرمه را در مقابل گسیختگی ناگهانی در ناحیه کششی تقویت می کند . این مزیت عمده الیاف بتن در افزایش مقاومت برشی بتن است که باعث می شود از کاربرد میلگرد حرارتی صرف نظر گردد .• مقاومت پیچشیدر رابطه با مقاومت پیچشی الیافی تحقیقات خاصی صورت نگرفته است . در یک مورد خاص بررسی هایی که توسط شرکت Bekaert در بلژیک انجام یافته ، مقاومت پیچشی بتن الیافی را 5/1 تا 2 برابر بتن خالص ذکر کرده است .• مقاومت ترک خوردگیالیاف نه تنها بر روی مقاومت بتن خالص تأثیر بسیار مثبتی دارد بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده ترک نیز عمل می کند . بدین معنی که با شروع ترک خوردگی، الیاف نقش خود را در دوختن ترک و محدود کردن اندازه ترک بازی کرده و از ادامه ترک خوردگی حتی با ادامه بارگذاری جلوگیری به عمل می آورد .• قابلیت هدایت حرارتیالیاف بتن ضریب هدایت حرارتی بتن را 25 تا50 درصد افزایش می دهند . همچنین این الیاف باعث افزایش مقاومت بتن در تغییرات ناگهانی و زیاد درجه حرارت می شود .توجیه اقتصادی بتن الیافیبتن الیافی خواص مناسبی همچون شکل پذیری بالا ، مقاومت فوق العاده ، قابلیت جذب انرژی و پایداری در برابر ترک خوردن را دارا می باشد که متناسب با آنها می توان موارد کاربرد فراوانی برای آن یافت . به طور مثال در ساخت کف سالن های صنعتی، می توان از این نوع بتن به جای بتن آرماتوری متداول سود جست این نوع بتن از بهترین مصالح مورداستفاده در ساخت بناهای مقاوم به ضربه ، همچون سازه پناهگاه ها و انبارهای نگهداری مواد منفجره به شمار می رود و بنای شکل گرفته از بتن ، قابلیت فوق العاده ای در جذب انرژی ضربه دارد . همچنین در ساخت باند فرودگاه ها به خوبی می توان از این نوع بتن کمک گرفت . موارد دیگری از به کارگیری این بتن ، ساخت قطعات پیش ساخته ساختمانی همچون پانل های سایبان و یا پاشش بتن روی سطوح انحنا دار همچون تونل ها است . به کارگیری این بتن در بنای یک سازه علاوه بر موارد یادشده از مزایایی همچون عایق بودن سازه در برابر صدا و سرعت بالای اجرا نیز برخوردار است ، زیرا :نخست آنکه هزینه استفاده از یک تکنولوژی، کاملا وابسته به سطحی از آن تکنولوژی است که نسبت به کسب و انتقال آن اقدام می شود . کشورهای پیشرفته جهان که تکنولوژی نوین خود را از سطوح اولیه تحقیقاتی کسب کرده اند ، چون کاملا بر تکنیک ها و دانش پایه ای آن واقف و مسلط هستند ، متحمل هزینه های کمتری شده اند . آنها با تکیه بر همین آگاهی و اشراف ، با بهبود فرایند ها ، قیمت نهایی را در طول زمان کاهش خواهند داد . اما اگر ما بخواهیم تمام این تکنولوژی را صرفا در سطح یک محصول آماده ، به کشور وارد کنیم ، طبیعی است که متحمل هزینه های سنگینی خواهیم شد و محصول نهایی نیز به صرفه نخواهد بود .دومین مسئله ای که باید در جهت ارزیابی اقتصادی یک تکنولوژی موردتوجه واقع شود ، آن است که اکتساب و پرورش یک تکنولوژی از سطوح نخست تحقیقات ، نیاز به یک سرمایه گذاری اولیه دارد . دستیابی به نحوه اجرای مناسب ، تکنولوژی ساخت و آموزش و گسترش آن در جامعه ، نیازمند صرف بودجه لازم توسط دست اندرکاران و خصوصا دولت می باشد . این هزینه ها بعدا در طول عمر تکنولوژی و ارائه محصول به بازار جبران خواهد شد و نهایتا به سوددهی منجر می گردد . عدم پرداختن به تحقیق و توسعه و بهره گیری از تکنولوژی نوین ، علاوه بر آنکه نمی تواند پاسخگوی نیاز روز صنعت ساختمان باشد ، در درازمدت ، هزینه بسیار بالایی نیز به ما تحمیل می کند .آخرین نکته موردتوجه آن است که سیاست گذاری اصولی برای ایجاد یک شبکه کاری تکنولوژی جهت کارکرد مناسب و نیل به بهره وری اقتصادی، نقش حیاتی در اکتساب صحیح یک تکنولوژی دارد . عدم وجود این سیاست ها باعث می گردد تا حتی اگر یک مجموعه یا کارخانه بخواهد خود به سمت فناوری نوین روی آورد ، متحمل هزینه مضاعف گزافی شود که از توان آن مجموعه خارج باشد . برای آنکه کارخانه ها و صنعتگران بتوانند به عنوان یک جزء شبکه تکنولوژی در این مسیر گام بردارند ، باید سایر نهاد ها و اجزای لازم نیز در شبکه حضور داشته و هماهنگ عمل کنند . ایجاد چنین شبکه منسجم ، جز به اهتمام سیاست گذاران و فرهنگ سازی میسر نخواهد بود . ارائه دهنده مقاله : مهندس اسماعیلی، مجتمع تولیدی و صنعتی سیرجانآگهی شرکت در صفحه 11
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 215فهرست مطالب شماره 215
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×