بازار داخلی و جهانی میلگرد

درحالیکه این روزها برخی از میلگردهای تولید داخل کشور جای خود را در عراق باز کرده اند، کشورهای دیگر از این قافله عقب نمانده اند. ازجمله کشور اکراین که در رقابت تنگاتنگ با ایران مایل نیست بازارهای عراق را واگذار کند. در این میان تنها حمایت دولت به طور مؤثر لازم است که پروژه های عراق را وادار کند تا کالاهای ایرانی را جایگزین محصول اکراین نماید . در هفته ای که گذشت قیمت میلگرد صادراتی ترکیه از 465 تا 470 دلار در هر تن فوب ثبت شد. البته خریداران به دنبال 10 تا 15 دلار ارزان تر بودند. در بازار واردات امریکا قیمت میلگرد ترکیه 481 تا 486 دلار در هر تن سی اف آر بود که نسبت به معاملات قبلی حدود 6 دلار رشد داشت. در بازار داخلی روسیه میلگرد 468 تا 478 دلار در هر تن معامله شد که 4 دلار در هر تن افت داشت. در بازار نقدی چین آخرین قیمت میلگرد 2 دلار در هر تن بهبود داشته و به 361 تا 363 دلار هر تن درب انبار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید، هرچند نسبت به هفته قبل حدود 3 دلار کاهش داشت. البته ضعف تقاضا اجازه بهبود قیمت چشمگیر را به بازار میلگرد نمیدهد. قیمت میلگرد صادراتی چین 335 تا 350 دلار در هر تن فوب بود که حدود 5 دلار در هر تن کاهش داشت. در جنوب شرق آسیا میلگرد چین 350 تا 355 دلار در هر تن سی اف آر معامله شد اما در ایران قیمت میلگرد ثابت بود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 210فهرست مطالب شماره 210
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×