menu

ثبت آگهی رایگان

توصیه های مهم بتن ریزی در زمستان

در زمستان برای اینکه بتوانیم بتن ریزی مناسب و مطمئنی داشته باشیم، بهتر است نکات زیر را رعایت کنیم: 1- میانگین دمای هوای شبانه روز کمتر از 5+ درجه سانتیگراد باشد.(منظور از میانگین دمای هوای شبانه روز ، میانگین حداقل و حداکثر دما در طول 24 ساعت میباشد.) 2-در نیمی از ساعات شبانه روز دمای هوا از10+ درجه سانتیگراد بالاتر نرود. 3- استفاده از سیمان با مقاومت زودرس 4- برای تهیه بتن در درجه حرارت زیر صفر، ابتدا باید قطعات یخ و مصالح یخ زده را از مصالح سنگی جدا و مصالح سنگی را تا بالای 15 درجه و در صورت لزوم آب را تا 60 درجه سلسیوس گرم نمود. درصورتیکه مصالح سنگی خشک باشد، میتوان ماسه را تا 40 درجه سانتیگراد گرم کرد، در این حالت نیز آب نباید از 60 درجه بیشتر گرم شود. 5-سطوح قالب ها و آرماتورها را از یخ و برف بزدایید و در صورت لزوم آنها را گرم نمایید تا حداقل دمای 2+ درجه سانتیگراد را داشته باشد. 6-در درجه حرارت 5+ و بالاتر پس از استفاده از مواد ضد یخ ، بتن را کاملاً با استفاده از پوشاننده های مناسب (برزنت،نایلون،...) بپوشانید و محیط را گرم نگهدارید تا در شب هنگامیکه هوای سرد فرا میرسد بتن دچار ترک خوردگی نشود. 7- در شرایط دمایی زیر 5+ با گرم کردن سنگدانه ها ، قالب ها و آب(به ترتیب) دمای بتن را در حین کار بالای 5+ درجه نگهداشته و سپس بتن را با پوشش مناسب گرم نگهدارید. 8- مصالح مصرفی جهت ساخت بتن را در معرض وزش باد و هوای سرد قرار ندهید. 9- دمای آب مصرفی باید یکنواخت و ثابت باشد تا تغییری در اسلامپ ساخت های مختلف بتن حادث نشود.
انتهای خبر/پیام ساختمان
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 195فهرست مطالب شماره 195
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×