کیورینگ

شهر : تهران

تعریف : برای جلوگیری از تبخیر سریع آب موجود در بتن و به منظور ایجاد بهتر واکنش هیدراتاسیون سیمان، محصولی به نام کیورینگ با
بنیانسیلیکاتی طراحی و تولید می شود که با ایجاد فیلم بسیار نازکی روی سطح بتن، علاوه بر انعکاس نور خورشید، از بالا رفتن دمای سطح
بتن و نیز تبخیر سریع آب آن جلوگیری می کند.
این محصول با استانداردهای ASTM C 309, BS 7542 مطابقت دارد.
خواص، اثرات و موارد کاربرد :
-1 بتن ریزی در برابر آفتاب، بادهای گرم و خشک و سطوح وسیع
-2 جلوگیری از انقباض ناشی از خشک شدن سریع و پوسته شدن سطح بتن
-3 جلوگیری از افزایش دمای سطح بتن با بازتاب کامل نور خورشید
-4 حفظ رطوبت و حرارت لازم جهت تداوم واکنش هیدراسیون سیمان و عدم نیاز به آب پاشی
-5 لایه ی غیر چرب ایجاد شده پس از گذشت چند هفته خود به خود از بین می رود و بر سطح و رنگ بتن تاثیر منفی ندارد

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×