تولیدوفروش انواع فوق روان کننده بتن درمشهد

شهر : مشهد

تولید و فروش عمده انواع فوق روان کننده بتن در مشهد
کاربرد فوق روان کننده های بتن ک بتن ریز ی در حجم های مختلف:سبک-بتن ریز ی حجیم و خودتراکم ونیمه سنگین و بتن ریزی های حجیم.
افزایش عد اسلمپ بتن به 18 و21 توسط فوث روان کننده بتن و ابر روان کننده بتن

#افزودنی_های_بتن

×