صنایع تولیدی فروغ و پارسه(ایران بکر)

شهر : ارومیه

قیمت : 27,000 ريال

تامین کننده انواع دوشاخه مادگی تبدیل دوشاخه . تبدیل سرپیچ . انواع سرپیچ. سیم رابط . انواع محافظ یخچال و صوتی و تصویری . انواع انتن هوایی و رو میزی

#کلید_و_پریز

×