مارک beker

شهر : ارومیه

قیمت : 228,000 ريال

تولید و توزیع کلید پریز ساختمان با 5 سال گارانتی .قیمت مناسب برای واحدهای انبوه سازی شده.تولید داخل. فروش مستقیم بدون واسطه
در تنوع ورنگ های مختلف اقتصادی به صرفه

#کلید_و_پریز

×