فیوز مینیاتوری سه فاز و تک فاز

قیمت : 220,000 ريال

تخفیف : 5 % (درصد)

فیوز مینیاتوری سه فاز و تکفاز کره جنوبی

فیوز مینیاتوری سه فاز و تکفاز
VNG کره جنوبی
سه سال گارانتی
تکفاز 220000 ریال
سه فاز 555000 ریال

#کلید_و_پریز

×