داکت و ترانگ و ملزومات شبکه

شهر : ارومیه

توزیع کلیه داکت های ساده و داکت های با درب قفل شو و ترانکینگ های پی وی سی با کلیه متعلقات و کلیه کابل های زوجی مخابراتی و شبکه

#سیم_و_کابل_برق

×