فروش الیاف فولادی میکرو فراتاو Micro Steel Fiber

شهر : تهران

الیاف فولادی میکرو فراتاو که می توانند الیاف فولادی کربن بالا با پوشش برنجی باشند در پروژه های بتنی متراکم راندمان بالا به کار گرفته می شوند ، که دارای طول ها و قطر های گوناگون هستند ، که یکی از کاربرد های مهم الیاف فولادی میکرو فراتاو استفاده در بتن هایی با راندمان بالا است.
( فروش الیاف فولادی میکرو فراتاو Micro Steel Fiber )

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×