مجری نظام مهندسی

شهر : تهران

روناک سازه مهام
.
.
عضو انجمن انبوهسازان نظام مهندسی
مجری رسمی ذیصلاح سازمان نظام مهندسی
انجام خدمات مجری - سرپرست کارگاه
ارائه خدمات کارتابلی
ارائه برگ سبز و شناسنامه فنی بدون پرداخت وجه
با سابقه درخشان در استان تهران

#تجهیزات_مهندسی_نقشه_برداری

×