انبراتصال جوشکاری

شهر : تهران

قیمت : 600,000 ريال

دارای انواع مدل گیره ها
جهت برقرار کردن اتصال به بدنه مورد نظر در جوشکاری
فرایند جوشکاری ایمن و باکیفیت و همچنین راحت تر

#تجهیزات_جوش_و_برش

×