دستگاه جوش mini مدل tb200

قیمت : 13,000,000 ريال

جهت جوشکاری خانگی -قابلیت جوشکاری سیم 2/5 و 3
ملحقات : کابل -انبراتصال-انبرجوشکاری-
وزن : 2 کیلوگرم

#تجهیزات_جوش_و_برش

×