گرمکن گاز CO2

شهر : تهران

قیمت : 3,000,000 ريال

فواید استفاده از گرمکن :
زیاد شدن قدرت جذب
کاهش پاشش جرقه جوش
زیاد شدن نفوذ جوش در فلز پایه
زیاد شدن استحکام مکانیکی جوش
کیفیت سطح ظاهری جوش
مصرف کمتر گاز

#تجهیزات_جوش_و_برش

×