تورچ آرگون و لوازم

شهر : تهران

تورچ های آرگون ب همراه انواع آن :
سرامیک : در سایز های 4 تا 10
دنباله تورچ:اندازه های کوتاه-متوسط و بلند
گردنه تورچ:به صورت جدا موجود است
کولت و کولت بادی : در سایز های 1/6-2-2/4-3/2-4
و سایز لوارم مانند : سوئیچ-کابل-روکش-نری و غیره ...

#تجهیزات_جوش_و_برش

×