پوشش ضدحریق ( رنگ ضد حریق )

شهر : تهران

پوشش ضد حریق CF-500

پوشش ضد حریق 500-CF مناسب مواد سلولزی با درصد جذب بالا می باشد . این پوشش غیر سمی ، بدون رنگ و بو ، غیرخورنده ، با کاربردی آسان و سازگار با محیط زیست بوده . این محصول را می توان با مواد مختلف مانند ضدقارچ ها و ضد موریانه ها یاضد بیدها ( فقط پودر ) مخلوط کرد.

#رنگ_و_رزین

×