قیر سرد اجرا شرکت اکسون پناه

شهر : تهران

عایق های رطوبتی مواد و مصالحی هستند که برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند. قیر از جمله مصالح عایق رطوبتی می باشد که به وفور در صنعت و ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد ، قیر باید هنگام استفاده در مصارف مختلف به حالت مایع درآید، برای تبدیل قیر از حالت گرانرو بالا به یک سیال با گرانروی پایین 3 روش وجود دارد :

گرمایش قیر / حل کردن آن در یک حلال / امولسیون کردن آنامولسیون های قیری به علت بی خطر بودن برای محیط زیست و انسان ، قیر سبز نامیده می شود. در این فرآیند قیر گرم، آب و ماده امولسیون ساز را با نسبت های معین با اعمال انرژی مخلوط می کنند. نقش امولسیون سازها، جلوگیری از به هم پیوستن مجدد ذرات معلق است و با پوشش ذرات معلق، باعث بوجود آمدن نیروی دافعه الکتریکی بین ذرات شده و مانع نزدیک شدن آن ها به یکدیگر می شود. قیر پلیمری سرد اجرا محصول شرکت اکسون پناه با نام تجاری اکسون سیل تولید و عرضه می گردد.

#عایق_رطوبتی

×