تولید واتراستاپ تخت و حفره دار-انواع واتراستاپ

شهر : مشهد

کاربرد واتراستاپ تخت ,این نوع از واتراستاپ ها در محل کف دیواره و یا اتصالات با دو نوبت بتن ریزی پیش بینی شده استفاده میشوند.
کاربرد واتراستاپ حفره دار, از این واتراستاپ در درزهای انبساطی سازه هایی با اضلاع ظولانی و مخازن حجیم استفاده می پردد وجود حفره در میانه مقطع واتراستاپ اجازه حرکت هاط طولی ناشی از انبساط و انقباض حرارتی سازه را فراهم می آورد.

#افزودنی_های_بتن

×