پوشش های ضد حریق

شهر : تهران

ضد حریق اکسون گارد با استفاده از فناوری نانو راه حلی غیر سمی و بسیار موثر است که با قرار دادن لایه ای محافظ و سازگار با اغلب مواد بر روی سطوح اتشگیر آنهارا به مواد مقاوم در برابر اتش یا دیرسوز تبدیل می کند

#رنگ_و_رزین

×