سانتریفیوژ انتقال مواد 09121865671

شهر : تهران

فن سانتریفیوژ انتقال موارد و ذرات:این گروه از فن ها بیشتر جهت تخلیه جابه جایی و انتقال مواد و ذرات مثل الیاف نساجی و...بکارمیرود
قابلیت راندمان انها با دور نامی 2800دور در دقیقه است
اسامی دیگر این فن. در کپشن ذکر شده است
مزیت های این فن انتقال سریع مواد و ذرات بصورت مکش و دهش درکمترین زمان و بیشترین ظرفیت میباشد
موارد استفاده:کارگاه های چوب بری نساجی سوله های نگهداری خوراک دام و طیور کارخانه های تولید ارد و مشتقات آن
☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢

#هواکش_و_فن

کالای های مشابه #هواکش_و_فن
×