زودگیر مایع بتن K746L

شهر : تهران

این محصول موجب افزایش سرعت گیرش اولیه بتن می شود.
این محصول با استانداردهای ASTM C 494 type C, ASTM C 827 مطابقت دارد.
خواص، اثرات و موارد کاربرد :
1- بتن ریزی در هوای سرد و جلوگیری از یخ زدگی بتن
2- بتن پاشی یا شاتکریت
3- بتن ریزی در شرایطی که امکان قالب بندی نیست و یا سطوح شیب دار
4- تسریع گیرش بتن در زمانهای اولیه
5- افزایش انسجام و چسبندگی بتن
6- بتن ریزی لاینینگ کانالها، تونلها و ساخت قطعات بتنی پیش ساخته
7- بتن ریزی جهت کارهای ترمیمی که گیرش سریع مورد نیاز است.
8- با انواع سیمان پرتلند مطابقت دارد.

میزان مصرف: بر حسب شرایط و آزمایشهای کارگاهی حداکثر تا 7% وزن سیمان مصرف می شود.

روش مصرف:
با آب اختلاط بتن ترکیب شود.

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×