بازدید امروز تا این لحظه 953 بار

تولید وفروش واتراستاپهای تخت وحفره دار

شهر : مشهد

تولید وفروش واتراستاپهای تخت و حفره دار در خراسان رضوی توسط شرکت کلینیک بتن میباشد .که واتراستاپ ها در محل اتصال کف دیواره و یا اتصالات با دو نوبت بتن ریزی پیش بینی شده استفاده می گردند.

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×