تولید و فروش انواع واتراستاپ در مشهد

شهر : مشهد

تولید و فروش انواع واتراستاپ در مشهد

تولید و فروش واتراستاپ تخت در عرض های مختلف -واتراستاپ عرض 30 تخت و واتراستاپ عرض 30 حفره دار
تولید و فروش واتراستاپ حفره دار در مشهد
کاربرد واتراستاپ تخت : این نوع واتراستاپ در محل اتصال کف دیواره و یا اتصالات با دو نوبت بتن ریزی پیش بینی شده است استفاده میشود .
کاربرد واتراستاپ حفره دار : از این واتراستاپ در درزهای انبساطی سازه هایی با اضلاع طولانی و مخازن حجیم استفاده می گردد وجود حفره در میانه مقطع واتراستاپ اجازه حرکت خای طولانی ناشی از انبساط و انقباض حرارتی سازه را فراهم می آورد.

#افزودنی_های_بتن

×