درب ویلایی و ورودی باغ

شهر : تهران

زندگی های مدرن امروزی و دغدغه های شهرنشینی باعث گردیده تا افراد اغلب به دنبال فضایی آرام و دنج به عنوان باغ و ویلا در اطراف شهرها باشند که در هر فرصتی برای استراحت و تجدید انرژی به آنجا پناه ببرند. از این رو فضای این مکان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است

#درب_و_پنجره_آهنی

×