تولید و فروش فوق روان کننده بتن در خراسان رضوی

شهر : مشهد

هدف استفاده از فوق روان کننده بتن و ابر روان کننده بتن :
1-رسیدن به مقاومت بالا از طریق کاهش نسبت آب به سیمان با حفظ کارپذیری در حد مخلوط بدون افزودنی های بتن.
2- حفظ کارپذیری با کاهش مقدار سیمان برای کم کردن گرمای ناشی از هیدراسیون در بتن حجیم.
3-افزایش کارپذیری جهت تسهیل بتن ریزی در محل های غیر قابل دسترسی
موارد مصرف فوق روان کننده MTOCRETE N540 :
- بتن حاوی میکروسیلیس
- بتن حجیم
- بتن آماده
-حمل های طولانی
- بتن پمپ پذیر
- بتن ریزی در هوای گرم
عملکرد فوق روان کننده MTOCRETE N540 :
فوق روان کننده MTOCRETE N540 با تمام سیمان ها و افزودنی های حباب زا استاندارد سازگاری دارد. چنانچه سازه در معرض چرخه های یخ و ذوب قرار می گیرد استفاده از فوق روان کننده MTOCRETE N540 به همراه افزودنی حباب ساز بتن MTOAIR 220 توصیه می شود.

#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×