فوق روان کننده بتن

شهر : مشهد

فروش فوق روان کننده بتن نفتالینی و فوق روان کننده بتن کربوکسیلات و دیگر افزودنیهای بتن از قبیل ژل میکروسیلیس, واتراستاپ , ماستیک درزبند قیری ع ماستیک پلی یورتان, چسب بتن آببند و چسب درزگیر سیلیکون شیشه ,کفپوش های صنعتی ع الیاف بتن پلی پرو پیلن و... صورت می پذیرد ومختصر توضیحی در رابطه با انواع روان کننده های بتن ارائه می گردد.
روان کننده های بتن مواد آلی یا ترکیبی از مواد آلی و معدنی هستند. در استانداردها و آیین نامه های بتن، از دو نوع روان کننده نام برده شده است: نوع 1: روان کننده و نوع آن 2: روان کننده و ایجاد کننده ی تاخیر در گیرش
. روان کننده های بتن معمولاً تاثیر بیشتری در تولید بتن روان نسبت به کاهش دهنده های آب در بتن معمولی یا با رنج معمولی دارند. تاثیر روان کننده ها در افزایش کارایی و اسلامپ حدود 30 تا 60 دقیقه دوام دارد و پس از آن کارایی و اسلامپ بتن به سرعت کاهش می یابد. بالا بودن دما نیز می تواند به سرعت کاهش اسلامپ قوت ببخشد. این افزودنی ها معمولاً در محل اجرای پروژه به بتن اضافه می شوند و به شکل های مختلفی موجود هستند. انواع افزودنی های بتن مایع و پودر فوق روان کننده های بتن موجود هستند. زمان گیرش بتن ممکن است بر پایه ویژگی های مختلف این افزودنی از جمله ترکیب شیمیایی، مقدار مورد استفاده و واکنش آن با دیگر مواد مورد استفاده در بتن، به تاخیر بیفتد یا به آن سرعت بخشیده شود. برخی روان کننده ها قادرند تا گیرش نهایی بتن را بین یک تا چهار ساعت به تاخیر بیندازند.

#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×