موادآببنددوجزئی الاستومری درمشهد

شهر : مشهد

فروش مواد آببند دوجزئی الاستومری در مشهد و خراسان رضوی کاربر این مواد آببند در اببند کردن استخر , مخازن وسازه های آبی ,حذف تماس آب با جسم بتن ,آببندی فشار مثبت ,افزایش عمر سازه با کاهش تماس آب با شبکه فولادی و امکان اکسیداسیون میلگردها

#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×