فروش ضدیخ ملات

شهر : مشهد

فروش ضدیخ ملات درمشهد خواص واثرات ضدیخ بتن: تشدید حرارت زایی بتن افزایش سرعت هیداراسیون کاهش نقطه انجماد بتن تسریع زمان گیرش اولیه سازگاری با انواع سیمان پرتلند غیرقابل اشتغال

#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×