فروش ابرروان کننده کربوکسیلاتی

تولیدکننده ابرروان کننده
انواع روان کننده ها و ابرروان کننده *** فاقد کلر
بیش از 25سال سابقه---- تایید شده توسط مشاورین مهاب قدس و مشانیر و...---- شرکت در بزرگترین پروژه های عمرانی کشور و تامین واتراستاپ بیش از 80 ٪سدهای بزرگ ایران--
--- شرکت ستاره مواد سرا --- اولین و بزرگترین تولیدکندده واتراستاپ و افزودنی های بتن در کشور---
ابر روان کننده ها کاهنده بسیار قوی آب و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن هستند و با دادن خاصیت عالی پخش کنندگی به ذرات سیمان موجب کاهـــش احـتمال آب انداختگی و جدا شدگی سنگدانه ها میگردند.. دیگر ویژگی های ابر روان کننده ها : قابلیت کاهش آب در اختلاط بتن تا 40 درصد با اسلامپ ثابت / افزایش انسجام بتن/ کاهش استهلاک پمپ بتن/ ساخت بتن های خوش نما یا اکسپوز/ سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و SRC / کاهش افت اسلامپ / تولید بتن با مقاومت های اولیه و دراز مدت / ساخت بتن در مناطق گرمسیر / ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی / قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی و سایر مواد پوزولانی / پرداخت سطوح بتن با صرف حداقل انرژی
کاربرد :
• بتن های آماده
• استفاده در بتن های ویژه خود تراز شونده.« SLC »
• بتن ریزی های حجیم
• ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی تمام شکسته
• ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی درشت دانه
• قابلیت اجرای بتن به صورت درجا یا با استفاده از پمپ
• استفاده در بتن های خود متراکم scc

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×